FHI 360

บทบาทหลัก

การโฆษณา

ขอบเขตงาน

สร้างสรรค์โฆษณาเพื่อสังคม

Alex Yates

ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์

Giang Nguyen

ดีไซเนอร์

Tuan Anh

ดีไซเนอร์

Thu Vu

นักวาดภาพประกอบ

ความเป็นมา

FHI 360 เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านการพัฒนามนุษย์ที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาโซลูชันแบบบูรณาการที่เข้าใจท้องถิ่น ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและความเป็นผู้นำเป็นหัวใจในการทำงานขององค์กรมากว่า 50 ปี FHI 360 ทำหลากหลายกิจกรรม ตั้งแต่การสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมที่ปกป้องประชาธิปไตยและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเชื้อชาติ ไปจนถึงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรและคนทำงานด้านสุขภาพในชุมชนหลายร้อยแห่งเพื่อลดอัตราการแพร่เชื้อเอชไอวีและต่อสู้กับการระบาดของวัณโรคทั่วโลก

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 FHI ได้ทำงานร่วมกับ Fourdozen ในการสร้างโฆษณาทางโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมการใช้เพร็พ (PrEP) ในการป้องกันเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสโรคในประเทศเนปาล กัมพูชา และไทย

แนวทางในการทำงาน 

การทำโฆษณาออนไลน์ให้สื่อสารไปยังชุมชนของชายรักชาย (MSM) และหญิงข้ามเพศ (TGW) เกี่ยวกับการป้องกันเอชไอวีในบริบททางวัฒนธรรมที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมถือเป็นความท้าทายหนึ่งที่สำคัญโฆษณาต้องให้ข้อมูลและเป็นมิตร ชุมชนที่มีปัญหาสามารถเข้าใจได้ทันทีและในขณะเดียวกันต้องลดความเสี่ยงในการตีตราชุมชนเหล่านี้ให้น้อยที่สุดด้วย ประเด็นนี้มีความสำคัญมากเพราะชุมชน MSM และ TGWในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียกลาง ต้องเผชิญกับการถูกมองข้ามและอคติที่มักโยงพวกเขากับพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

การออกแบบดีไซน์นั้นสำคัญมากในโปรเจ็คนี้ กว่าการลองร้อยด้ายแบบนี้ แม้ว่าโฆษณาเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ Brand Lift Study ของ Meta แต่เราได้นำเสนอแนวนางในการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสามประเทศและทำโปรเจ็คเหล่านี้แยกกัน เนื่องจากชุมชน MSM และ TGW ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน เช่นในประเทศไทยชุมชนเหล่านี้ได้รับการยอมรับมากกว่าประเทศเนปาลนอกจากนี้ เรายังยินดีที่ได้รับความช่วยเหลือจาก FHI 360 ทำให้เราสามารถรวมผู้คนในชุมชนเข้ามาไว้ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้แน่ใจว่างานของเราไม่เพียงเหมาะสมแต่ยังครอบคลุมอีกด้วย

ผลลัพธ์ที่ได้จากงานนี้คือชุดโฆษณาภาพนิ่งและกราฟิกเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันสามชุด ในประเทศไทยได้รับการดีไซน์ในโทนที่สนุกสนานพร้อมภาพของสมาชิกคนไทยที่เป็นที่จดจำของผู้รับสาร สำหรับกัมพูชาภาพจะเน้นภาพที่เรียบง่ายที่สะท้อนการดูแลตนเองและการต่อสู้กับการเหมารวมต่อความสำส่อนทางเพศ สำหรับเนปาลจะเน้นภาพประกอบที่ทำให้ผู้ที่รับสารสามารถเชื่อมโยงภาพกับตัวเองได้จากจากการแต่งกายและนิสัยโดยไม่ระบุตัวตนใครเป็นพิเศษ

โปรเจ็คโฆษณานี้เป็นมากกว่าการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในทุกๆ วัน เพราะเป็นโปรเจ็คที่พวกเราได้ช่วยเหลือให้สมาชิกในชุมชน MSM หรือ TGW สามารถป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ HIV ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้

เราภูมิใจมากกับผลงานดีๆ ที่ FHI 360 ทำทั่วโลก และรู้สึกขอบคุณที่ได้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศกลุ่มเป้าหมายทั้งสามประเทศนี้

ทำงานกับเรา

แจ้งให้เราทราบเล็กน้อยเกี่ยวกับโครงการของคุณ

ให้เราทำงานให้คุณ

สนใจร่วมงานกับ Fourdozen หรือไม่? ไม่มีโครงการใดที่ใหญ่หรือเล็กเกินไปสำหรับเรา ฝากชื่อและอีเมลของคุณไว้ด้านล่าง พร้อมข้อมูลคร่าวๆ เกี่ยวกับโครงการของคุณ แล้วเราจะติดต่อคุณกลับ